przedszkole_iskierka

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci nie będące podopiecznymi naszej placówki. Zajęcia są BEZPŁATNE.

 

Przy Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym ,,Iskierka” działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci. W skład zespołu wchodzą:

  • logopeda,

  • psycholog,

  • pedagog,

  • surdopedagog,

  • tyflopedagog,

  • oligofrenopedagog,

  • rehabilitant prowadzący zajęcia z Integracji Sensorycznej (SI),

  • terapeuta EEG Biofeedback.

 

Wszyscy specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Zajęcia odbywają się w oparciu o indywidualny program terapeutyczny.

 

Przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci odbywa się w oparciu o:

  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,

  • wniosek Rodziców/Opiekunów Prawnych

 

Zajęcia realizowane są w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu.

 

Ilość i rodzaj zajęć ustalane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz możliwościami placówki.

 

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI

Designed by Photo & Design

Copyright © 2016-2020 Przedszkole Iskierka

Nasza Misja

Jeżeli jesteś rodzicem, a Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki i intensywnych, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych zapisz je do naszego przedszkola.

Wszystkie potrzebne terapie prowadzone są w czasie pobytu w przedszkolu, a Ty Drogi Rodzicu po odbiorze dziecka z placówki nie musisz tracić czasu, by dowieźć je na dodatkowe zajęcia - masz czas dla siebie i dla rodziny, na zabawę i odpoczynek.