przedszkole_iskierka

METODY PRACY

Zajęcia grupowe:

 • zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, w czasie których realizowane będą założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 • nauka samoobsługi i samodzielności,

 • wycieczki poza teren przedszkola,

 • dogoterapia,

 • hipoterapia,

 • muzykoterapia,

 • arteterapia,

 • gimnastyka korekcyjna,

 • zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

 • zajęcia w Sali Doświadczania Świata,

 • program aktywności Knillów,

 • stymulacja polisensoryczna.

 

 

Zajęcia indywidualne:

 • terapia psychologiczna,

 • terapia pedagogiczna,

 • terapia ręki,

 • terapia logopedyczna,

 • terapia neurologopedyczna,

 • terapia SI,

 • EEG Biofeedback,

 • HEG Biofeedback,

 • terapia metodą A. Tomatisa,

 • gimnastyka mózgu metodą P. Denissona,

 • zajęcia w sali doświadczania świata.

Designed by Photo & Design

Copyright © 2016-2020 Przedszkole Iskierka

Nasza Misja

Jeżeli jesteś rodzicem, a Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki i intensywnych, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych zapisz je do naszego przedszkola.

Wszystkie potrzebne terapie prowadzone są w czasie pobytu w przedszkolu, a Ty Drogi Rodzicu po odbiorze dziecka z placówki nie musisz tracić czasu, by dowieźć je na dodatkowe zajęcia - masz czas dla siebie i dla rodziny, na zabawę i odpoczynek.