Cennik zajęć (dotyczy wyłącznie dzieci nie będących podopiecznymi naszego przedszkola)

450,00 zł
450,00 zł
300,00 zł


 

KORP

KOLD

TONI4


 

 

1000,00 zł


 

TUS - cykl 12 spotkań 
(zajęcia odbywają się także poza terenem placówki)


 

400,00 zł


 

Elektrostymulacja logopedyczna (10 zajęć)


 

 

150,00 zł


 

Wydanie opinii

(psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, SI)


 

80,00 zł

120,00 zł


 

Rehabilitacja wg koncepcji Bobath - 30 min
Rehabilitacja wg koncepcji Bobath - 45 min


 

140,00 zł


 

Terapia metodą Tomatisa


 

170,00 zł

120,00 zł

1000,00 zł


 

EEG Biofeedback – konsultacja

Terapia EEG Biofeedback (1 sesja)

Terapia EEG Biofeedback 10 sesji (płatne z góry)


 

440,00 zł

140,00 zł


 

Diagnoza SI z opisem – dwa spotkania po 60 minut

Terapia SI


 

170,00 zł

140,00 zł


 

Konsultacja logopedyczna - pierwsza wizyta

Terapia psychologiczna - 60 min


 

170,00 zł

140,00 zł


 

Konsultacja pedagogiczna - pierwsza wizyta

Terapia pedagogiczna 


 

170,00 zł

140,00 zł


 

przedszkole_iskierka

Konsultacja psychologiczna - pierwsza wizyta

Terapia psychologiczna - 60 min


 

CENNIK

Designed by Photo & Design

Copyright © 2016-2020 Przedszkole Iskierka

Nasza Misja

Jeżeli jesteś rodzicem, a Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki i intensywnych, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych zapisz je do naszego przedszkola.

Wszystkie potrzebne terapie prowadzone są w czasie pobytu w przedszkolu, a Ty Drogi Rodzicu po odbiorze dziecka z placówki nie musisz tracić czasu, by dowieźć je na dodatkowe zajęcia - masz czas dla siebie i dla rodziny, na zabawę i odpoczynek.