Nasza Misja

Jeżeli jesteś rodzicem, a Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki i intensywnych, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych zapisz je do naszego przedszkola.

Wszystkie potrzebne terapie prowadzone są w czasie pobytu w przedszkolu, a Ty Drogi Rodzicu po odbiorze dziecka z placówki nie musisz tracić czasu, by dowieźć je na dodatkowe zajęcia - masz czas dla siebie i dla rodziny, na zabawę i odpoczynek.

Copyright © 2016-2020 Przedszkole Iskierka

Designed by Photo & Design

CENNIK

Cennik zajęć (dotyczy wyłącznie dzieci nie będących podopiecznymi naszego przedszkola)

 

Konsultacja psychologiczna

80,00 zł

Diagnoza + konsultacja psychologiczna

100,00 zł

Terapia psychologiczna – 60 min.

70,00 zł

Konsultacja pedagogiczna

80,00 zł

Terapia pedagogiczna

70,00 zł

Diagnoza logopedyczna + konsultacja

100,00 zł

Terapia logopedyczna – 45 minut

70,00 zł

Diagnoza SI z opisem – dwa spotkania po 60 minut

220,00 zł

Terapia SI

60,00 zł

EEG Biofeedback – konsultacja + diagnoza

75,00 zł

Terapia EEG Biofeedback

45 minut – dzieci

60 minut - dorośli

55,00 zł

Terapia wzroku

Terapia metodą A. Tomatisa

Zajęcia stymulujące dla dzieci ze spektrum autyzmu

50,00 zł

Zajęcia stymulujące dla dzieci z zespołem Aspergera

50,00 zł

Rehabilitacja wg koncepcji Bobath

Gimnastyka mózu – metoda P. Denissona

50,00 zł

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata

50,00 zł

Zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (grupa 5 osobowa)

Cennik zajęć (dotyczy wyłącznie dzieci nie będących podopiecznymi naszego przedszkola)

 

Konsultacja psychologiczna

80,00 zł

Diagnoza + konsultacja psychologiczna

100,00 zł

Terapia psychologiczna – 60 min.

70,00 zł

Konsultacja pedagogiczna

80,00 zł

Terapia pedagogiczna

70,00 zł

Diagnoza logopedyczna + konsultacja

100,00 zł

Terapia logopedyczna – 45 minut

70,00 zł

Diagnoza SI z opisem – dwa spotkania po 60 minut

220,00 zł

Terapia SI

60,00 zł

EEG Biofeedback – konsultacja + diagnoza

75,00 zł

Terapia EEG Biofeedback

45 minut – dzieci

60 minut - dorośli

55,00 zł

Terapia wzroku

Terapia metodą A. Tomatisa

 

Zajęcia stymulujące dla dzieci ze spektrum autyzmu

50,00 zł

Zajęcia stymulujące dla dzieci z zespołem Aspergera

50,00 zł

Rehabilitacja wg koncepcji Bobath

Gimnastyka mózu – metoda P. Denissona

50,00 zł

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata

50,00 zł

Zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (grupa 5 osobowa)

przedszkole_iskierka