NABÓR

Do przedszkola przyjmujemy dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. Orzeczenia wydawane są na wniosek rodziców / opiekunów prawnych dziecka. Do orzeczenia należy dołączyć kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola. Wzór karty można pobrać w zakładce dokumenty do pobrania.

przejdź >>

Nasza Misja

Jeżeli jesteś rodzicem, a Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki i intensywnych, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych zapisz je do naszego przedszkola.

Wszystkie potrzebne terapie prowadzone są w czasie pobytu w przedszkolu, a Ty Drogi Rodzicu po odbiorze dziecka z placówki nie musisz tracić czasu, by dowieźć je na dodatkowe zajęcia - masz czas dla siebie i dla rodziny, na zabawę i odpoczynek.

Copyright © 2016 Przedszkole Iskierka

Designed by DronAir.pl

przedszkole_iskierka