przedszkole_iskierka

Trwa nabór do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024.


Do przedszkola przyjmujemy dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. Orzeczenia wydawane są na wniosek rodziców / opiekunów prawnych dziecka. 

Nasze przedszkole zapewnia:
Bezpłatnie:

  • troskliwą opiekę w godz. 7.00 - 16.00

  • kompleksowe działania terapeutyczne  (m.in. metodą A. Tomatisa, EEG biofeedback, HEG biofeedback, QEEG, dogoterapia, hipoterapia, muzykoterapia, arteterapia, terapia wzroku)

  • stałe wsparcie specjalistów-terapeutów

  • zajęcia edukacyjno-rozwojowe dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka

  • nowoczesne wyposażenie i duży ogród z placem zabaw

  • dowóz dzieci do przedszkola i z powrotem m.in. z Tychów, Mikołowa, Katowic, Gliwic, Mysłowic, Oświęcimia, Brzeszczy, Bierunia, Łazisk, Orzesza, Chełma, Imielina, Lędzin oraz innych miast województwa śląskiego.

 

Rodzice naszych podopiecznych ponoszą jedynie koszty wyżywienia. 

 

Zachęcamy do kontaktu oraz umówienia się na rozmowę i wizytę w naszej placówce.

Dane kontaktowe >>

NABÓR

Designed by Photo & Design

Copyright © 2016-2020 Przedszkole Iskierka

Nasza Misja

Jeżeli jesteś rodzicem, a Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki i intensywnych, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych zapisz je do naszego przedszkola.

Wszystkie potrzebne terapie prowadzone są w czasie pobytu w przedszkolu, a Ty Drogi Rodzicu po odbiorze dziecka z placówki nie musisz tracić czasu, by dowieźć je na dodatkowe zajęcia - masz czas dla siebie i dla rodziny, na zabawę i odpoczynek.