przedszkole_iskierka

Nasza siedziba mieści się w  dużym parterowym budynku, w spokojnej, bezpiecznej i zielonej dzielnicy. Posiadamy własny , ogrodzony plac zabaw. Sale jak i gabinety do terapii (psychologicznej, logopedycznej, SI, Sali Doświadczania Świata, EEG Biofeedback, do terapii metodą A. Tomatisa) są kompleksowo i nowocześnie wyposażone.

 

  • Godziny pracy przedszkola: 7:00-17:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dwutygodniowej przerwy wakacyjnej w miesiącu sierpniu,

  • Pobyt dziecka w przedszkolu oraz wszelkie zajęcia terapeutyczne są BEZPŁATNE (nie pobieramy czesnego),

  • Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 r.ż do 9 r.ż z zespołem Aspergera, autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Rodzic ponosi tylko koszty wyżywienia.

  • Każdemu dziecku, zespół specjalistów opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, zapewniamy też zindywidualizowany tok zajęć edukacyjno – terapeutycznych w grupie

  • Posiadamy własny transport do i z placówki, za który rodzic nie ponosi żadnych kosztów,

  • Oddziały przedszkolne liczą od 2 do 4 dzieci w grupie,

  • Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycieli terapeutów jak i asystentów nauczyciela.

  • Pomieszczenia Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ,,Iskierka uzyskały pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora o spełnieniu warunków higieniczno – sanitarnych oraz Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej o spełnieniu wymagań przeciwpożarowych

  • Przedszkole zostało wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tychy, pod numerem..................

 

Gwarantujemy profesjonalne zajęcia dodatkowe z rehabilitantem, psychologiem, pedagogiem, logopedą, neurologopedą, specjalistą metody EEG Biofeedback, terapeutą metody A. Tomatisa, dogoterapię, hipoterapię, muzykoterapię, arteterapię, zajęcia metodą W. Sherborne, gimnastykę mózgu wg P. Denissona, rehabilitację wg koncepcji Bobath, praca metodą percepcyjno – motoryczą wg N.C. Kepharta.

 

 

Jeżeli jesteś rodzicem, a Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki i intensywnych, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych, zapisz Je do nas.

Osoby, które pracują w naszym zespole łączą wspólne cechy: odpowiednie wykształcenie, wiedza i doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz energia i pasja do pracy z dziećmi.

 

O NAS

Designed by Photo & Design

Copyright © 2016-2020 Przedszkole Iskierka

Nasza Misja

Jeżeli jesteś rodzicem, a Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki i intensywnych, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych zapisz je do naszego przedszkola.

Wszystkie potrzebne terapie prowadzone są w czasie pobytu w przedszkolu, a Ty Drogi Rodzicu po odbiorze dziecka z placówki nie musisz tracić czasu, by dowieźć je na dodatkowe zajęcia - masz czas dla siebie i dla rodziny, na zabawę i odpoczynek.