przedszkole_iskierka

Ramowy Rozkład Dnia:

07:00 – 07:30 – Odbiór dzieci, przyjmowanie informacji od rodziców i opiekunów dowozu, rytuał powitania.

07:30 – 08:30 – Zabawy swobodne, obserwacja zachowań dzieci.

08:30 – 09:00 – Czynności higieniczne.

09:00 – 09:30 – Śniadanie.

09:30 – 10:00 – Czynności porządkowo-higieniczne.

10:00 – 12:00 – Zabawa ruchowa - poranki rytmiczno - muzyczne

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne realizowane przez nauczycieli oligofrenopedagogów w budynku i poza.

Praca indywidualna lub grupowa dzieci ze specjalistami:

 • logopedą,

 • neurologopedą,

 • oligofrenopedagogiem,

 • rehabilitantem,

 • arteterapeutą,

 • muzykoterapeutą,

 • hiopterapeutą,

 • psychologiem,

 • dogoterapeutą.

12:00 – 12:15 – Przygotowania do obiadu.

12:15 – 12:45 – Obiad.

12:45 – 13:00 – Czynności porządkowe.

13:00 – 14:00 – Relaks poobiedni, słuchanie muzyki lub bajek.

14:00 – 14:30 – Zabawy tematyczne w ośrodkach edukacyjnych.

14:30 – 14:45 – Czynności higieniczne.

14:45 – 15:00 – Podwieczorek.

15:00 – 16:30 – Terapia indywidualna realizowana przez specjalistów:

 • logopedę,

 • neurologopedę,

 • oligofrenopedagoga,

 • rehabilitanta,

 • arteterapeutę,

 • muzykoterapeutę,

 • psychologa,

 • dogoterapeutę.

16:30 – 17:00 – Rytuał pożegnania, przekazanie dzienniczka kontaktowego opiekunowi dowozu, odwóz dzieci.

 

PLAN DNIA

Designed by Photo & Design

Copyright © 2016-2020 Przedszkole Iskierka

Nasza Misja

Jeżeli jesteś rodzicem, a Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki i intensywnych, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych zapisz je do naszego przedszkola.

Wszystkie potrzebne terapie prowadzone są w czasie pobytu w przedszkolu, a Ty Drogi Rodzicu po odbiorze dziecka z placówki nie musisz tracić czasu, by dowieźć je na dodatkowe zajęcia - masz czas dla siebie i dla rodziny, na zabawę i odpoczynek.