przedszkole_iskierka
31 lipca 2020

Trwa nabór dzieci na rok szkolny 2020/2021. Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 9 lat z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapewniamy bezpłatną opiekę, kompleksowy program zajęć terapeutyczno-rozwojowych oraz dowóz dzieci do przedszkola i z powrotem m.in. z Tychów, Mikołowa, Katowic, Gliwic, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej,  Sosnowca, Oświęcimia, Brzeszczy, Bierunia, Łazisk, Orzesza, Chełma, Imielina, Lędzin, Goczałkowic oraz innych miast województwa śląskiego. 

 

Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. Orzeczenia wydawane są na wniosek rodziców / opiekunów prawnych dziecka. Nasze przedszkole zapewnia:Bezpłatnie:

  • troskliwą opiekę w godz. 7.00 - 17.00

  • kompleksowe działania terapeutyczne  (m.in. metodą A. Tomatisa, EEG biofeedback, HEG biofeedback, QEEG, dogoterapia, hipoterapia, muzykoterapia, arteterapia, terapia wzroku)

  • stałe wsparcie specjalistów-terapeutów

  • zajęcia edukacyjno-rozwojowe dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka

  • nowoczesne wyposażenie i duży ogród z placem zabaw

  • dowóz dzieci do przedszkola i z powrotem m.in. z Tychów, Mikołowa, Katowic, Gliwic, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej,  Sosnowca, Oświęcimia, Brzeszczy, Bierunia, Łazisk, Orzesza, Chełma, Imielina, Lędzin, Goczałkowic oraz innych miast województwa śląskiego.

 

Rodzice naszych podopiecznych ponoszą jedynie koszty wyżywienia. 

 

Zachęcamy do kontaktu oraz umówienia się na rozmowę i wizytę w naszej placówce.

 

Trwa nabór dzieci - zaparszamy!

Designed by Photo & Design

Copyright © 2016-2020 Przedszkole Iskierka

Nasza Misja

Jeżeli jesteś rodzicem, a Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki i intensywnych, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych zapisz je do naszego przedszkola.

Wszystkie potrzebne terapie prowadzone są w czasie pobytu w przedszkolu, a Ty Drogi Rodzicu po odbiorze dziecka z placówki nie musisz tracić czasu, by dowieźć je na dodatkowe zajęcia - masz czas dla siebie i dla rodziny, na zabawę i odpoczynek.